Procountor Solon uusi hinnoittelumalli - kuukausimaksu alkaen 0 € / kk

Procountor Solon hinnoittelumalli muuttui 1.5.2021 alkaen - uusi malli tuo käyttöön edullisempia hintaportaita pienille toimijoille ja nykyinen, kiitosta saanut kattohinta 29 € pysyy voimassa.

Kuukausimaksun määrittävä laskenta perustuu tuloista muodostuvaan kumulatiiviseen 12 kk liikevaihtoon, joka on käsitelty Solon käyttöliittymän kautta ja raportoitu kirjanpitoon Solosta.​

Aloitushinta on aina 0 € / kk, kun Solo otetaan käyttöön, riippumatta aiemmasta liikevaihdosta.​

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Milloin hinnoittelumuutos astuu voimaan?​

Uusi hinnoittelumalli astui voimaan 1.5.2021 alkaen uusille asiakkaille.

Mitä tämä tarkoittaa tilitoimistoille?​​

Uuden hinnoittelumallin myötä Solo soveltuu entistäkin paremmin yksinyrittäjille sekä pienille osakeyhtiöille. Tilitoimistoille tämä mahdollistaa tehokkaan ja kannattavan tilitoimistopalvelujen tarjoamisen, kun myös pienen liikevaihdon omaavat yritykset voivat ottaa käyttöön täysin sähköiset työkalut ja Solon tehokkaat prosessit.​​

Mitä tämä tarkoittaa nykyisille asiakkaille?​​

Uutta hinnoittelumallia käytetään kaikkien nykyisten (käyttöönotto ennen 1.5.2021) asiakkaiden kuukausimaksun laskentaan 1.6.2021 alkaen. Siitä eteenpäin kuukausimaksun määrittää edellisen 12 kk kumulatiivinen, Solossa käsitelty ja kirjanpitoon raportoitu liikevaihto. ​​

Asiakkaan tai tilitoimiston ei tarvitse tehdä mitään, vaan muutos tehdään automaattisesti.

Mitä tämä tarkoittaa uusille asiakkaille​?​

Liikevaihtoon perustuva hinnoittelu tarjoaa riskittömän ohjelmiston käytön aloituksen. Jos liiketoiminta ei kehity ja liikevaihtoa ei kerry Solossa käsiteltyjen tulojen myötä, ei tule myöskään kiinteitä kuukausikuluja ohjelmiston osalta. ​​

Miten kuukausimaksu lasketaan liikevaihtoon perustuen?

Kuukausimaksun määrittävä liikevaihto lasketaan Solossa käsiteltyjen pankkitilin tilitapahtumien ja ilmoitettujen myyntien perusteella kumulatiivisesti edellisen 12 kk ajalta. Laskenta huomioi siis tuloista muodostuvan liikevaihdon, joka on käsitelty Solon käyttöliittymän kautta ja raportoitu kirjanpitoon.​​​​​​​

Uusi asiakas aloittaa aina 0 € / kk hintaportaasta ja liikevaihdon laskenta alkaa siitä eteenpäin, kun Solo on tuotantokäytössä.

Esimerkki: Yritys X ottaa Solon käyttöön 1.2.2021 jolloin tilitapahtumien liikevaihdon laskenta alkaa. Ensimmäisen käyttökuukauden aikana (helmikuu 2021) liikevaihtoa tulee 3000 €, jolloin kuukausimaksu on 0 €. Seuraavassa kuussa (maaliskuu 2021) liikevaihtoa on 10 000 €, jolloin kuukausimaksu on edelleen 0 €, koska edellisen 12 kk liikevaihto on 13 000 €. Sitä seuraavassa kuussa (huhtikuussa) liikevaihtoa on 8 000 €, jolloin kuukausimaksu on 9 €, koska liikevaihtoa on ollut yhteensä 21 000 € edellisten 12 kk aikana.

Mitä tarkoittaa "liikevaihto lasketaan edellisen 12 kk perusteella" ja miksi näin tehdään?

Liikevaihto lasketaan Solossa käsiteltyjen edellisen 12 kk ajalta liukuvasti, eli kun Soloa on käyttänyt yli 12 kk, kuukausimaksun määräävä liikevaihto lasketaan aina edellisen 12 kk Solossa käsitellyn ja kirjanpitoon raportoidun liikevaihdon osalta. Se ei siis ole sidottu kalenterivuoteen tai yrityksen tilinpäätökseen.

Mitä tarkoittaa “Laskenta alkaa aina 0 eurosta”?

Kaikkien uusien Solo asiakkaiden kuukausimaksu alkaa 0 eurosta, koska liikevaihdon laskenta alkaa siitä, kun Solo otetaan käyttöön ja siellä aletaan käsitellä tilitapahtumia sekä raportoimaan myyntejä.

Onko kuukausimaksu 0 euroa, jos yrityksellä ei ole liikevaihtoa tiettynä kuukautena ollenkaan?

Ei ellei yrityksen edellisen 12 kk Solossa käsitelty liikevaihto ole sen myötä alle 15 000 €.

Laskeeko kuukausimaksu automaattisesti, jos yrityksen Solossa käsitelty liikevaihto alkaa pienenemään?

Kyllä, jos edellisen 12 kuukauden aikana Solossa käsitelty liikevaihto pienenee tietyn hintaportaan alapuolelle.

Mistä lasketun liikevaihdon ja sitä kautta määritetyn kuukausimaksun näkee?

Alkuvaiheessa kuukausimaksun määrän näkee laskulta. Myöhemmin tuomme Solo käyttäjälle näkyviin viimeisimmän laskutuksessa käytetyn liikevaihdon.