Kenelle Procountor Solo sopii ja kenelle ei? Tilitoimisto: tarkista nämä asiat

Me uskomme vahvasti, että sooloyrittäjän liikkuvassa arjessa taloushallinnon tulee hoitua osana työpäivää, helposti ja nopeasti. Tämä vaatii siihen suunnitellun ohjelmiston, joka myös varmistaa, että yrittäjä osaa ja haluaa tehdä itselleen mieluisia kevyitä taloushallinnon työvaiheita.

Vaikka Solo on suunniteltu yrittäjille helppokäyttöiseksi ja asiakkaat lähes poikkeuksetta pitävät sen käytettävyydestä - tosiasia on, että ihan kaikille yrittäjille se ei sovi.

Tämän artikkelin luettuasi osaat arvioida, ketkä sinun asiakkaistasi voisivat sopia Procountor Soloon. 

Kenelle Procountor Solo sopii?

Mietitkö kirjanpitäjänä että minkälaisille yrittäjille Procountor Soloa uskaltaa suositella ja keille siitä ei kannata hihkua ollenkaan? Muutama tekninen asia on hyvä ottaa huomioon. 

Procountor Solo sopii seuraaville yrityksille:

  • Maksuperusteista kirjanpitoa tekevät yritykset. Solo sopii yrityksille, joissa liikevaihto on alle 500 000 €, eli voidaan tehdä maksuperusteista kirjanpitoa.
  • Osakeyhtiöt ja toiminimiyrittäjät. Procountor Soloa ei suositella käytettäväksi esimerkiksi yhdistyksen, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön kanssa. Käyttöä ei ole erikseen estetty, mutta Solon sisältämät oletukset muun muassa tilikarttaa koskien ovat kohdennettu nimenomaan toiminimiyrittäjiä ja pieniä osakeyhtiöitä varten.
  • Yksinyrittäjät. Procountor Solo on suunniteltu nimensä mukaisesti sooloyrittäjille, eikä siihen saa liitettyä useampia käyttäjätunnuksia. Mikäli yrittäjällä on vaikkapa partneri ja on tarve hoitaa taloushallintoa yhdessä kaksilla eri tunnuksilla, tämä ei onnistu Solossa. On myös hyvä huomioida, että Soloon voidaan liittää ainoastaan yksi pankkitili maksuille ja että tilin tulee olla yritystili. S-Pankki ei tarjoa pankkiyhteyksiä Soloon.
  • Ei tarvetta useammille kustannuspaikoille. Solossa on vain yksi käytettävissä oleva dimensio, joten jos on tarve useammille kustannuspaikoille, niin ehkä silloin Solo ei ole silloin paras ratkaisu.
  • Ei tarvetta ulkoisille rajapinnoille. Soloon ei ole saatavilla API rajapintoja, joten muiden järjestelmien integroiminen ohjelmistoon ei ole mahdollista.

Jos tarjoat kirjanpitopalveluasi kiinteällä hinnalla Solo-yrittäjälle, on hyvä ottaa huomioon myös käyttäjiin liittyviä seikkoja, jotka vaikuttavat kirjanpitoon käyttämääsi työaikaan.

Käyttäjään ja hinnoitteluun liittyvät huomiot:

  • Osakekauppa. Jos yritys tekee aktiivisesti kauppaa osakemarkkinoilla, tulee tämä työllistämään kirjanpidossa. Kirjanpitäjän pitää seurata mihin hintaan osake on ostettu ja myyty ja laskea erotuksen perusteella voitto tai häviö. Myös mahdolliset osingot työllistävät kirjanpidossa.
  • Ulkomaan myynnit ja ostot. Koska Procountor Solossa kirjanpito tehdään maksuperusteisesti ja yhteisömyynti-ilmoitukset tulee tehdä jo tehtyjen myyntien perusteella (suoriteperusteisesti), on ulkomaille tehtävät myynnit ja ostot käsiteltävä normaalin maksuperusteisen kirjanpitoaineiston toimittamisen prosessin ulkopuolella, sillä ne tulee kirjata suoriteperusteisesti. Tässä artikkelissa kerromme kuinka käsitellä ja raportoidaan EU:n alueelle tehdyt myynnit ja ilmoitukset.
  • Tietotekninen osaaminen. Nykymaailma tarjoaa erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia, jotka helpottavat sooloyrittäjien, sekä heidän kirjanpitäjiensä arkea. Digitaalinen osaaminen ei ole itsestäänselvyys, joten käyttäjät voivat alussa tarvita uuden digitaalisen työkalun käyttöönotossa tukea. 
  • Motivaatio. Ohjelma on suunniteltu siten, että yrittäjä käyttää ohjelmaa helposti osana yrittäjän arkea ja haluaa tehdä kevyttä taloushallintoa, kuten kuittien kuvaamista ja niiden liittämistä tilitapahtumiin. Mikäli yrittäjä haluaa edelleen kirjanpitäjän käsittelevän kaikki kuitit, ostolaskut ja muut tositteet, Solo ei välttämättä ole se sopivin ratkaisu.

Kaikki yrittäjät ovat kuitenkin erilaisia, joten ennen Solo-ympäristön avaamista on hyvä selvittää yrittäjän erityiset tarpeet taloushallintonsa työkaluksi ja kirjanpitoon.


Kannustamme kirjanpitäjiä kokeilemaan Procountor Soloa myös itse. Se onnistuu Procountorista seuraavasti:

Hallinta -> Perusta uusi ympäristö -> Tuoteversio -> tippuvalikosta Procountor Solo -> Tallenna. Yrityksen nimeksi kannattaa valita esimerkiksi Testi ja y-tunnukseksi tunnusgeneraattorin luoma y-tunnus. Luo itsellesi uudet tunnukset. Sähköpostin ja puhelinnumeron tulee olla oikeat, sillä sähköpostiin saat tunnukset  ja puhelimeesi salasanan. Katso tarkemmat ohjeet tästä.


Olemme luoneet kirjanpitäjille helpon työkalun, jota voit käyttää apunasi selvittämään yrittäjän sopivuutta Procountor Soloon: Kyselylomake soolorittäjille (tee kopio kyselylomakkeesta omaan käyttöösi).

Uusi verkkolaskulaki ja sooloyrittäjien nopeasti kasvava lukumäärä sekä sähköinen taloushallinto tarjoavat uuden ja ainutlaatuisen liiketoiminnallisen mahdollisuuden tilitoimistoille.

Kuukausikirjanpito 17min/kk -kannattavasti!

Miten? Katso webinaaritallenteesta kuinka kirjanpitäjänä palvelet tätä kasvavaa joukkoa Procountor Sololla.